четвъртък , 21 март 2019 г.
Начало / Общество / 27.3% от населението в област Перник е живяло в тежки материални лишения през 2017 г.

27.3% от населението в област Перник е живяло в тежки материални лишения през 2017 г.

сн. dnevnik.bg
сн. dnevnik.bg

През 2017 г. в област Перник 27.3% от населението живее в тежки материални лишения, съобщиха от отдела «Статистически изследвания». За оценка на материалните лишения на домакинствата са използвани 9 въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги, като например: ползване на едноседмична почивка извън дома, посрещане със собствени средства на неочаквани финансови разходи, консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден, ограничения при отоплението на жилището поради недостиг на средства, затруднения при плащането навреме на разходи за жилището.

 

Поляризацията на населението в областта ни по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2017-та показва, че най-бедните 20% от домакинствата имат 4.7 пъти по-нисък доход от найбогатите 20%.

 

Размерът на линията на бедност в областта за 2017 г. е 366.75 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 17.2% от населението. За сравнение линията на бедност общо за страната за същия период е 351.08 лв. Под прага на бедност са били 1 665.3 хил. лица, или 23.4% от населението на страната.

 

За 2017 г. област Перник се нарежда на седмо място в страната по размер на линията на бедност, след София (столица) (510.5 лв.), Габрово (398.6 лв.), Стара Загора (396.3 лв.), Варна (378.6 лв.), Русе (377.3 лв.) и Ямбол (371.5 лв.). Най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Пазарджик – по 234.3 лв.

 

В област Перник относителният дял на бедност при мъжете е 15.1%, а при жените – 19.4%. В сравнение с предходната година делът на бедност при мъжете намалява с 6.8 процентни пункта, а при жените се увеличава с 0.4 процентни пункта.

 

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

 

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2017 г. 38.9% от населението на страната, или 2 766.6 хил. лица, са били в риск от бедност и социално изключване.

 

За област Перник през 2017 г. 43.0 хил. лица или 34.7% живеят в риск от бедност или социално изключване – съответно 32.7% от мъжете и 36.6 % от жените. Стойността на показателя намалява с 6.1 процентни пункта спрямо 2016 г., повече при мъжете – с 6.8 процентни пункта, в сравнение с жените – с 6.1 процентни пункта.

 

Следвайки дефиницията, през 2017 г. в област Перник 9.1 хил. лица на възраст 18 – 59 години живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или това са 12.2% от населението. С нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 59-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *