понеделник , 19 август 2019 г.
Начало / Общество / Шестте общини се отчетоха какво са свършили за ромската интеграция

Шестте общини се отчетоха какво са свършили за ромската интеграция

img_4473

Реализираните дейности през 2017 г. по общинските планове за действие за подкрепа на интеграционните политики бяха обсъдени на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/.

Една от основните точки в дневния ред на заседанието на ОССЕИВ беше представянето на извършените дейностите за интеграцията на ромите за 2017 г. На председателстваното от заместник областния управител инж. Васил Павлов заседание, представители на общините на територията на област Перник представиха подробни доклади за етапа на изпълнение на заложените планове.

От изнесените данни стана ясно, че всички общини работят целенасочено за интеграция на ромското население и с фокус върху зададената структурна рамка на Националната стратегия в приоритетните сфери: образование; здравеопазване; жилищни условия; заетост. Основни цели са повишаване на здравната култура и образователната квалификация на ромското население. Във всяка община има назначен здравен медиатор, който подпомага комуникацията с жителите от ромски произход. Създадени са условия за социализация на децата в яслите и детските градини.

Жилищните потребности на социално слабите семейства от ромски произход в област Перник, са удовлетворени чрез предоставянето за ползване на общински жилища.

Община Перник е кандидат по ОП «Регионално развитие» и е заявено желание за изграждането на социални жилища и така да бъде преодолян проблемът с жилищната политика. След изграждането на домовете, те ще бъдат предоставени на млади семейства от малцинствените групи.

Община Брезник работи по проект «Подкрепа за предучилищно образование» по ОП «Наука и образование за интелигентен разтеж». В проекта са обхванати всички деца от детска градина «Брезица» в град Брезник.

Съветът прие единодушно и изменения в правилника му за работа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *