четвъртък , 20 юни 2019 г.
Начало / Общество / По инициатива на областния управител тече обсъждане на промените в закона за водите

По инициатива на областния управител тече обсъждане на промените в закона за водите

dsc_0165-copy
По инициатива на областния управител Ирена Соколова се проведе среща с ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – София бяха обсъдени промените в Закона за водите и новото Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Участие взеха заместник-председателят на ДАМТН ген. Кирил Войнов и началникът на отдел „Надзор на язовирните стени” Иван Сяров. Присъстваха всички собственици на язовири – “Напоителни системи” ЕАД клон Струма – Места, шестте общини от област Перник, ВиК – Перник.
“Повод за днешния работен формат са последните изменения в Закона за водите и срочните ангажименти на собствениците на язовири, които произтичат от това. С новия Закон за водите се създаде Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Дружеството ще извършва комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост, като за целта държавата с решение на Министерския съвет ще му предоставя имущество, в т.ч. и язовирите, които сегашните собственици могат да прехвърлят безвъзмездно. Грижата на държавата за сигурността на хората е демонстрирана категорично. Предвид краткия срок за решение – до 7 октомври т.г. е важно кметовете на общини да са добре информирани и мотивирани, за да пристъпят към изпълнение на решението с подаване на заявление до министъра на икономиката”, откри срещата Ирена Соколова.
Генерал Кирил Войнов подробно разясни стъпките и процедурите по предаване на собствеността. Документацията включва акт за собственост, скица и решение на съответния общински съвет. Създаването на държавното предприятие ще облекчи в голяма степен местните власти при поддържане на язовирите, както и грижата на държавата по отношение на онези водни обекти, за които има финансови или ресурсни затруднения по поддръжката на техническото им състояние и безопасна експлоатация. Очаква се около 4000 от близо 7000 язовира на територията на цялата страна да преминат в управление на новото Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”.
dsc_0179
Друг важен акцент от последните промени в Закона за водите е, че се въвежда класификация на язовирите на големи и малки в зависимост от техните размери, както и три степени на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в язовира води.
На срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с изпълнението на Решение №495/13.07.2018 г. на Министерски съвет, с което се определя „Държавна консолидационна компания” ЕАД – София за отговорна да възлага ремонтите и реконструкциите на язовири – държавна и общинска собственост.
По заповед на губернатора на Перник № РД-76/06.06.2018 г., през месец юни, е извършена проверка на язовирите на територията на област Перник от Комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях (КОТЕСЯС). Огледите са установили, че няма потенциално опасни водоеми. Направени са предписания към 8 /осем/ язовира – Мещица, Брезник, Завала, Кошарево, Конска, Прибой, Бобораци и Лялинци, които се нуждаят от ремонт.
Областният управител получи висока оценка от страна ДАМТН за организацията на работата и грижата за поддръжката на язовирите в областта, както и за предвиждането на проведената работна среща. Соколова потвърди, че ще продължи прекия си контакт и ползотворна си работа с агенцията, както и с новото държавно предприятие, а Областна администрация – Перник ще бъде активна страна в доброто стопанисване и управление на язовирите.
dsc_0173

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *