събота , 19 октомври 2019 г.
Начало / Общество / Още актуална информация за стопаните, които ще получат по 300 лв. за дезинфекция срещу чумата по свинете

Още актуална информация за стопаните, които ще получат по 300 лв. за дезинфекция срещу чумата по свинете

 Irena Sokolova
 Областният управител Ирена Соколова, съгласно постъпило писмо от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, информира за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция.
Същите се изразяват в извършването на доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони, вследствие на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/.
До 26 август 2019 г. е крайният срок за представяне на протоколите за санитарно прочистване на дворовете в населените места във връзка със регистрирани случаи на АЧС.
Соколова уточнява, че подпомагането в размер на 300 лв. на ферма тип „лично стопанство” в санитарните зони ще се предоставя само и единствено за дейности по дезинфекциране. Санитарните зони включват обектите тип „заден двор” в 20-километровата зона около индустриалните ферми, както и тези, намиращи се в населените места, представляващи висок епизоотичен риск за разпространение на заболяването с решение на Областната епизоотична комисия (ОЕК).
Допустими да получат помощта са собственици, отглеждащи до 5 прасета за угояване, разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип „лично стопанство”, които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба. Те трябва да бъдат включени в списък, изготвен от кмета или кметския наместник на населеното място, предоставен в ОЕК и заверен от областния управител и от официалния лекар с подпис и печат.
В писмото на МЗХГ е посочено още, че условие за предоставяне на помощта се извършва с подаването на заявление по образец. В него съответният стопанин декларира, че е извършил доброволно клане, както и последващите дейности – почистване и дезинфекция с посочване на наименование и количество на закупения/ите дезинфектант/и; на закупени консумативи за извършване на дезинфекция.
Отглеждащият заявява също така, че няма да населва обекта с прасета за период най-малко от 12 месеца, след последната дезинфекция и без регистрацията му. Заявлението се подава в кметството на населеното място.
Изплащането на еднократната помощ се извършва в Областната дирекция по безопасност на храните в областта, в която се намира съответното населено място, след предоставянето на следния реквизит от документи от кмет/кметски наместник:
1.      Списъкът изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място, предоставен в Областната епизоотична комисия и заверен от областния управител и от официалния лекар на стопаните, включени в обхвата на община, трябва да съдържа следните данни: община, населено място, име на собственика, регистрационен номер на обекта, заклани прасета за угояване (до 5 бр.).
2. Заявление на стопаните, кандидатстващи за помощта, подадени до кмет/кметски наместник, с приложен към тях констативен протокол (1 брой).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *