понеделник , 17 юни 2019 г.
Начало / Бизнес / Отпада разпоредба, според която лицата, имащи парични задължения към Община Перник не могат да участват в търгове и конкурси

Отпада разпоредба, според която лицата, имащи парични задължения към Община Перник не могат да участват в търгове и конкурси

sad-sadebna-palata

Административният съд в Перник отмени като незаконосъобразен текст от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРОИ/ на Общинския съвет в Перник. Отпада разпоредбата, според която лица, имащи парични задължения към Община Перник не могат да участват в обществени поръчки, конкурси и търгове. Това е чл. 98, ал. 4. т. 3. Текстът,  протестиран от Окръжната прокуратура,  е приет с решение на Общинския съвет на 20 септември 2016 г. Местният законодетелен орган няма да оспорва решението на съда, а оспореният текст в наредбата вече е заличен.

Разпоредбата е част от 9-та глава на НПУРОИ „Организиране и провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси“.

От анализа на оспорения текст на Наредбата се установява, че е въведено ограничение за кръга на лицата, които могат да участват в публични търгове и публично оповестени конкурси, се посочва н съдебното решение. И още: С протестираната част от разпоредбата на първо място са облагодетелствани участници – физически и юридически лица, които не са граждани на община Перник, съответно са нямали отношения с Общината и не биха имали възможност да формират задължения към нея. Протестираният текст на Наредбата въвежда неравенство и между стопанските субекти, осъществяващи стопанска дейност по смисъла на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/. Разпоредбата противоречи на ЗОАРАКСД и на чл. 19 от Конституцията на РБ, съгласно който икономиката на страната се основава на свободната стопанска инициатива, като законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, се казва в решението на съда.

Магистратите считат, че Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРИ/ като цяло  е незаконосъобразен акт, страдащ от пороци на формата, приет при съществени нарушения на административно-производствените правила по издаване, допълване и изменение на подзаконов нормативен административен акт, както и при несъобразяване изискванията на чл. 78, ал. 3 от АПК, чл. 37, ал. 3 от ЗНА и чл. 5, ал. 5 от Конституцията на РБ за публикуване на нормативните актове. Въпреки това съдът няма компетентността да се произнася служебно по законосъобразността на цялата наредба или на части от нея, които не са оспорени, тъй като не е сезиран за това. Поради което и не намира за необходимо да излага конкретни мотиви, се посочва в решението.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *