вторник , 23 юли 2019 г.
Начало / Култура и образование / Областният управител проведе заседание на Областния координационен център

Областният управител проведе заседание на Областния координационен център

dsc_0082

Областният управител Ирена Соколова проведе работно заседание на Областния координационен център във връзка с обхващането и задържането на децата и учениците в образователната система. На срещата присъстваха началникът на Регионалното управление по образование, заместник кметовете и представители на шестте общини от област Перник, както и експерти от РДСП, РЗИ и ОДМВР Перник.

Соколова откри заседанието откроявайки добрите съвместни усилия на институциите на територията на област Перник, дала резултат при справяне с връщането в образователната система на необхванати или отпаднали деца и ученици през изминалата учебна година.

Губернаторът запозна присъстващите с писмо №02.44-78/01.07.2019 г. на вицепремиера Томислав Дончев, което изисква областният управител да провежда ежемесечни срещи на Областния координационен център, като отговорните ведомства и общините да продължат своята проактивна и интензивна работа по обхват, включване и координация.

По време на заседанието беше представен отчет за работата на екипите по обхват през изминалата учебна година. Очертани бяха и основните предизвикателствата пред институциите по обхващане и включване.

През учебната 2018/2019 г. на теритоторияна на област Перник са формирани 27 екипа за обхват, съставени от 254 участници. От тях 80 са от училищата, 51 – от детските градини, 38 – от общинските администрации, 42 – от Дирекция „Социално подпомагане”, 31 – от ОД на МВР – Перник и 12 са  от РУО – Перник.

Екипите са посетили и проверили 208 адреса. 54 деца и ученици са върнати в детските градини и училищата (или с 83 по-малко от учебната 2017/2018 г.).

Броят на отпадналите ученици през тази учебна година е 45 (община Перник – 23, община Трън – 3, община Брезник – 8, община Земен – 1, община Радомир – 1). Общият брой на отпадналите 5-6 годишни деца е 9 (община Перник – 7, община Трън – 2).

dsc_0097

Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст подкрепя изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите училище (2013-2020), разработена в съответствие с целта на Стратегическата рамка на Национална програма за развитие на Република България „България 2020“ за повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване.

Механизмът е в съответствие и с набелязаните широкообхватни мерки за подобряване на достъпа и качеството на предучилищното и училищното образование, заложени в Национална стратегия за детето 2008-2018 г., Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012-2020 г.) и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *