Начало / Общество / Министър Петя Аврамова откри обновената сграда на община Перник и областната администрация

Министър Петя Аврамова откри обновената сграда на община Перник и областната администрация

img_4381

loga_pernik-1

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамовa, заедно с кмета на Перник Вяра Церовска и зам.-кметът инж. Владислав Караилиев, прерязаха официално лентата на обновената сграда на община Перник и областната администрация. Сградата придоби изцяло нов облик по проект „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация“.

54255918_412491362843839_3301987912479932416_n

„За мен е удoволствие да присъствам на финализирането на проекта на най-голямата административна сграда, в която се помещават 7 институции“, посочи кметът Вяра Церовска. Тя благодари на министър Аврамова, че винаги оказва помощ в изграждането на всички проекти . „Освен, че е подобрена функционалността на административната сграда, в този проект има нещо по-иновативно и това са фотоволтаици, монтирани на покрива, които ще намалят потреблението на ел. енергия. Поздравявам екипа на Общината за поредната придобивка и успех на останалите проекти, по които работим, така че Перник да бъде много по-добро място за живеене“, заяви от своя страна министър Аврамова.

img_4375

Главната цел на проекта е увеличаване на експлоатационната годност на сградата чрез основен ремонт, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, както и осигуряване на подходяща рентабилна и енергоефективна инфраструктура, спомагаща за устойчивото развитие и подобряване конкурентоспособността на градския ареал на Община Перник.

54258197_828282804172431_676856665114411008_n
Дейностите по проекта:
– топлоизолация по фасадните стени на цялата сграда
– ремонт и топлоизолация на покрива
– 3 фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствени нужди
– нова PVC дограма
– ремонтирани отоплителна и водопроводна инсталации
– ново енергоспестяващо осветление
– пожароизвестителна система
– мълниезащитна и заземителна инсталация
– съпътстващи мерки, допринасящи за постигане на клас „А“ на енергопотребление и повече от 60% енергийни спестявания

Сградата е с разгъната застроена площ 11 410, 66 кв. метра и е ремонтирана в продължение на две години от 20 март 2017-а. Общата стойност на проекта е 2 853 505 лева, от които 2 425 479 лева европейско и 428 025 лева национално съфинансиране.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

53560563_828571157490185_8301859994312114176_n img_4349 img_4295 img_4348

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *