неделя , 15 септември 2019 г.
Начало / Бизнес / Калената пивница в Калище е незаконна, реши ВАС

Калената пивница в Калище е незаконна, реши ВАС

сн. kalenatapivnica.com
сн. kalenatapivnica.com

Калената пивница в Калище е незаконна,  се посочва в решение на Върховния административен съд /ВАС/, което е окончателно. Ако иска да продължи работата си, заведението трябва да получи задължителната категоризация по силата на Закона за туризма /ЗТ/.

Делото във ВАС е образувано по жалба на управителя на търговския обект, който оспорва предишно решение на Административния съд в София-град от 7 декември 2016 г. Делото в Административния съд отново е завел шефът на обекта в Калище, оспорвайки заповед на председателя на Комисията за защита на потребителите, с която Калената пивница временно е затворена. Заповедта е от 9 май 2016 г.

Мотивите: Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.1 от Закона за туризма, ресторантьорство на територията на РБългария се извършва само в категоризирани по този закон туристически обекти, а според чл.114, т.1 ЗТ, лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3, са длъжни да предоставят туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. При неизпълнение на това задължение, председателят на Комисията прилага принудителна административна мярка – временно затваряне на туристическия обект до отстраняване на нарушението.

Преди това на 23 февруари 2016 г. комисия, назначена със заповед от кмета на община Ковачевци, прави проверка на търговския обект и посочва в констативен протокол, че заведението работи и развива търговска дейност. На проверяващите е отказано предоставянето на документи, свързани с дейността и въвеждането в експлоатация на обекта. Удостоверение за категоризацията на пивницата не е изложено на видно място, в съответствие с разпоредбите на ЗТ и не било предоставено на проверяващите за справка. За удостоверяване на обстоятелството, че обектът е работел в момента на проверката, към протокола е приложен издаден фискален бон.

Приложената принудителна административна мярка „временно затваряне на туристическия обект“ по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗТ е в съответствие с чл. 177, ал. 2, т. 1, б. „в“ ЗТ, тъй като се предоставят туристически услуги в некатегоризиран туристически обект и е законосъобразна, с оглед представените по делото доказателства, се казва в решението на ВАС.

И още:  За обекта не е издадено и временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Като е отхвърлил жалбата срещу комисията за защита на потребителите, първоинстанционният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила, подчертават в решението си от ВАС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *