понеделник , 20 май 2019 г.
Начало / Бизнес / Инвеститор планира производство на гориво от отпадъци в община Перник

Инвеститор планира производство на гориво от отпадъци в община Перник

pernik

Столично дружество е заявило инвестиционно намерение за производство на индустриално гориво от отпадъци в град  Батановци, община Перник.

За целта се предвижда използването на съществуваща инсталация, на която е разрешена обработка на биомаса, представляваща слънчогледови люспи под формата на пелети или брикети. Тя е разположена в промишлената зона на Батановци, информира БТА.

Съоръжението се състои от модули с капацитет до 45 т/денонощие и е с обща номинална топлинна мощност 1,2 MW.
Досега инсталацията не е работила, правени са само пробни изпитания, поясниха от дружеството инвеститор. Според представителя на фирмата Васил Орешков оборудването ще бъде пуснато в редовна експлоатация след разширяване на суровинната база с цел по-висока икономическа ефективност.

Затова инвеститорът планира към растителната биомаса да добави и преработка на пластмасови отпадъци, каучукови и гумени остатъци, излезли от употреба гуми, гумен гранулат, RDF модифицирани горива*.

Инвеститорът уверява, че отпадъците ще се оползотворяват при термично разлагане на висока температура в безкислородна среда, т.е. няма да има процес на горене. Според инвестиционното намерение на изхода ще се получават 10-15% некондезируем газ, 50-55% течна фракция търговско гориво и 30-40% твърда фракция търговско гориво.

Това е до 8000 т годишно течна фракция търговско гориво и до 10 000 т годишно твърда фракция търговско гориво, сочат предварителните разчети. Газът, основно метан, ще бъде до 2 000 т годишно и ще изгаря изцяло в процеса.

При работата на инсталацията няма да се допуска смесване на различни по вид отпадъци, които да се обработват едновременно, при всеки работен цикъл ще се използват само един вид отпадък, уверява инвеститорът. Не е включено пречиствателно устройство за пречистване на отпадъчните газове, които се изпускат в атмосферата и не се предвижда да бъде допълнително монтирано такова. Въздействието върху околната среда инвеститорът определя като незначително и краткотрайно.

Жителите на Батановци обаче не споделят твърдението, че начинът на третиране на отпадъците няма да има вредни последици за здравето им. Те се опасяват от появата на диоксини и фурани. Производствената дейност ще се осъществява на обособена за целта и бетонирана площадка с площ 3 дка.

Около 1 дка е стоманобетоново хале, в което е разположена готовата инсталация.Тя обаче е в непосредствена близост до централния водопровод, до два жилищни блока, обитавани от 200 души и до хранително-вкусово предприятие, посочват във възражението си батановчани. Събрана е и протестна подписка от жителите на града.

Територията не попада в защитени територии по Закона за защитените територии, както и в защитени зони по Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG 0002089 „Ноевци“ за опазване на дивите птици.

РИОСВ – Перник трябва да прецени необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за поисканото разширение на суровинната база и да даде становище.

За инвестиционното предложение се прилага и процедура по оценка за съвместимостта му с най-близко разположената защитена зона, съобщава РИОСВ. Възложителят е информиран за необходимите действия, които трябва да предприеме, уточнява още екоинспекцията.

Батановци е малък град с население около 2 200 души, известен в близкото минало с циментовия си завод, който бе разрушен в първите години на демокрацията./investor.bg

*RDF – модифицирано гориво от битови отпадъци

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *