понеделник , 21 януари 2019 г.
Начало / Общество / Започва нов прием на заявления за саниране на блокове в община Перник

Започва нов прием на заявления за саниране на блокове в община Перник

edf

 

Община Перник започва нов прием на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Перник по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
Обновяването на многофамилни жилищни сгради ще се финансира по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
В рамките на програмата се предоставя финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).
Заявления за интерес и финансова помощ се приемат от днес – 15.03.2018 г. до 15.05.2018 г.
Сдружения на собствениците могат да кандидатстват, ако техните многофамилни жилищни сгради отговарят на определени критерии за допустимост.
Допустими за енергийно обновяване са:
 – многофамилни жилищни сгради, чиито собственици са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС);
 – сградите следва да са в рамките на строителните граници на град Перник;
 – многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 – многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 – При наличие на свързано строителство, а именно, няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно, като изискването за не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение следва да се спазва за всяка отделна сграда/блок-секция, а не за архитектурния ансамбъл като цяло.
Мерките, които  ще се финансират са:
•Дейности по конструктивно укрепване на сградата;
•Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
•Мерки за енергийна ефективност:
– топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата;
– изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели;
– ремонт на електроинсталация в общите части на сградата, енергоефективни мерки в асансьорите.
Повече информация за програмата можете да намерите на сайта на Община Перник – pernik.bg.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *