четвъртък , 18 април 2019 г.
Начало / Общество / Еко организации и граждани подадоха становища срещу намеренията за изгаряне на RDF-отпадъци в ТЕЦ „Република“ в Перник

Еко организации и граждани подадоха становища срещу намеренията за изгаряне на RDF-отпадъци в ТЕЦ „Република“ в Перник

tec

„Грийнпийс“ – България и сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“ подадоха становище срещу намерениeто на ТЕЦ „Република“ („Топлофикация – Перник“ АД) за промяна в горивото. Плановете са за изгаряне заедно с въглища на биомаса и отпадъци (RDF –  Refuse Derived Fuel), както и на шисти. Становището е подадено съответно в Регионалната инспекция по околна среда и водите – Перник (РИОСВ) и Община Перник, и в Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) и РИОСВ – Перник.

В момента пернишката топлоцентрала е в начален етап на подаване на инвестиционното намерение.

В документите на проекта обаче се наблюдават значителни пропуски по отношение вредите за околната среда и човешкото здраве, твърдят от „Грийнпийс“ – България и „За Земята – достъп до правосъдие“. По тази причина двете екоорганизации настояват при анализа на инвестиционното предложение на ТЕЦ „Република“ задължително да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Независимо от двете организации, десетки хора от Перник също подадоха становища против инвестиционното намерение. В подобни случаи е важно обществеността да участва и да се възползва от правото си активно да участва и да упражнява контрол върху решаването на екологични въпроси.

Нередности в документацията на ТЕЦ „Република“

В инвестиционното предложение на ТЕЦ „Република“ се предвижда наред с въглищата на денонощие да се изгарят допълнително до 384 т биомаса; до 192 т шисти и до 96 т RDF. Изгарянето на отпадъци e източник на множество замърсители, различни от тези, които се отделят при изгарянето на въглища като фурани и диоксини например (високо токсични химични съединения).

В предложението не е взето предвид съществуващото замърсяване на въздуха в град
Перник (систематично превишаване на нормите за ФПЧ и серен диоксид), а очакваните емисии от някои замърсители (кадмий и талий, живак, хлороводород и флуороводород) не
са обосновани с данни и анализи. Това ясно показва, че изводите относно въздействието на инвестиционното предложение върху качеството на атмосферния въздух и човешкото здраве са неверни. Сред другите пропуски са липса на анализ на въздействието от отпадъците, които ще бъдат генерирани при евентуално реализиране на инвестиционното намерение; липса на оценка на въздействието върху защитени територии в близост до централата; невключване на обществеността до процеса по вземане на решения за необходимостта от извършване на ОВОС.

Пълното становище можете да прочетете тук. 

Очаква се РИОСВ – Перник да вземе решение дали да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда или не на инвестиционното предложение на ТЕЦ „Република“. Ако решението е ОВОС да не бъде извършена, то може да бъде обжалвано в съда.

„Грийнпийс“ – България и сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“ следят отблизо процеса и са в готовоност да предприемат необходимите мерки за защита здравето на хората и околната среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *