неделя , 22 септември 2019 г.
Начало / Uncategorized / Високите температури и липсата на кислород са причините за измрялата риба в язовир „Пчелина“

Високите температури и липсата на кислород са причините за измрялата риба в язовир „Пчелина“

Pchelina
Първият сигнал за умряла риба в язовир „Пчелина“ е получен на 7 септември. От Басейнова дирекция веднага са взели проби.

Причините са както природни, така и антропогенни. Намираме се в период на маловодие. Река Струма в този участък е в критично ниско ниво. Големи притоци на реката са пресъхнали. Друга причина е високата температура, измерена в язовира – около 30 градуса на повърхността, а в дълбочина около 24 градуса. Голяма част от рибните видове при температура от 22 градуса агонизират, а при 30 – умират. Освен това от средата на август до началото на септември има цъфтеж на фитопланктона, което допълнително допринася за намаляване на кислорода. По отношение на антропогенните фактори не е тайна, че в река Струма има издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води от промишлени предприятия. В река Струма преди язовира се заустват отпадъчните води от битовата канализация на град Перник. Тези процеси са контролирани от нас и през последната година не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителните. Но в съчетание с маловодието, изпускането на отпадъчни води нарушава баланса между чисти и непречистени води“, каза на пресконференция Радослав Георгиев – директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, съобщи БНР.

Друг антропогенен фактор е нерегламентираното зарибяване на река Струма от 2016 г. насам, обясни Георгиев. Според него, това е правено с добри намерения, но е възможно да е довело до презарибяване в язовира, което от своя страна е изчерпало кислорода.

Не сме установили драстични нарушения и превишения на нормите за качество на водата. Възложили сме и на друга акредитирана лаборатория да провери за приоритетни вещества и специфични замърсители. Няма съществени разлики в резултатите“, допълни Радослав Георгиев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *