сряда , 21 август 2019 г.
Начало / Бизнес / Автобусните превозвачи се вдигат на предупредителна стачка ако незабавно не бъде оттеглен законопроектът за Българска автомобилна камара

Автобусните превозвачи се вдигат на предупредителна стачка ако незабавно не бъде оттеглен законопроектът за Българска автомобилна камара

Protest prevozvachi - 13.01.17

Автобусните превозвачи от Перник и цялата страна се вдигат на предупредителна стачка на 14 юни, ако незабавно не бъде оттеглен законопроектът за Българска автомобилна камара. Това предупреждават браншовиците в отворено писмо, изпратено до премиера, председателя на НС, министъра на транспорта, председателя на парламентарната комисия по транспорт и председателите на парламентарните групи. Документът е подписан от Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта /БССОТ/, подразделенията на Националния съюз на превозвачите /НСП/ във Варна, Бургас, Пазарджик, Добрич, София, НСАП и КАПБ. Писмото е подписано и от „Транспортен клъстер – Перник“.

На 14 юни автобусните превозвачи ще преустановят превоза на пътници за няколко часа в цялата страна ако искането им не бъде спазено.  Ha 25 юни ще преминат към ефективни стачни действия до разрешаването на казуса.

„С така предложения законопроект № 854-01-43, внесен от народния представител Станислав Иванов и група народни представители институциите и народните представители са на път да разглеждат, респективно да приемат един изцяло лобистки Закон, с неверни и неясни мотиви, с което държавата ще абдикира окончателно от грижата за развитието, защитата и контрола върху автотранспортният сектор“, пише в писмото.

Считаме, че политическите партии трябва да оставят браншът сам да определи начина и формата на своето обединение, като до 15 юли 2018г. те ще уведомят обществото за тяхното виждане за решаването на казуса, се казва в писмото.

Превозвачите искат Закон за превозвачите и създаване на две Камари, но не и приемане на идеята за Българска автомобилна камара.

Авторите на писмото питат какво ще се случи с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ след като нейните функции се вменят на Българска автомобилна камара? И дали тази институция ще бъде закрита.

Автопревозвачите пишат, че в законопроекта се изтъкват доводи за неефективност и съмнителни практики в действията на посочените администрации („Автомобилна администрация“).

„Притеснителен е фактът, че представителите на властта и основно представители на управляващата партия изразяват съмнение относно съмнителни и корупционни практики в собствените си администрации. В същото време така предложеният Законопроект по никакъв начин не гарантира ясни условия за независимост и безпристрастност при правилата за допускане на нови участници на пазара, както и за защита на интересите на тези, които вече упражняват професията „автомобилен превозвач“, особено с оглед факта, че същият допуска възможността конкурент в бизнеса да бъде компетентния орган по право прилагането на този закон„, пише в писмото.

Как бъдещата Автомобилна камара, в която конкуренти ще преценяват дали са налице условията за предоставяне на лиценз на кандидатите, ще предотвратят така наречените „съмнителни практики“, питат превозвачите.

„По какъв начин чрез създаването на тази камара ще се гарантира сигурност и прозрачност при една съсловна организация, след като се твърди, че държавата не е в състояние да контролира собствените си подразделения и администрации?“, посочват още те.

В така предложения законопроект, поради характера на задължителното членство и заплахата от отнемане на лиценз, нарастват възможностите за натиск върху членовете в процеса на приемане на решения, пишат авторите на писмото.

И още: Предложеният законопроект не предвижда възможност за свикване на общо събрание по искане на определена част от членовете и при предложен от тях дневен ред. Това навежда на извода, че се създават условия за несменяемост на управителните органи и установяване на правила в интерес на определени транспортни компании, стремящи се към завземане на пазарния сектор в страната.

Така ще бъдат създадени и условия за растяща корупция. Освен това, по никакъв начин не може да се гарантира, че чрез устава, етичния кодекс и други вътрешни документи няма да се въведат изисквания, несъдържащи се в закона, които да ограничават възможностите за упражняване на професията и не съответстват на правилата на конкуренцията.

Законопроектът не съдържа законови гаранции, които да не допускат посочените пороци, което от своя страна ще доведе както до деформиране на пазарните механизми и накърняване на конкуренцията, така и до корупционни практики, убедени са превозвачите.

Те съвсем ясно обвиняват в неистина авторите на Закона за автомобилна камара, че няма електронен регистър на автомобилния превозвач с нормативно определено минимално съдържание на информация за превозвачите. Тези твърдения или не кореспондират с фактическата обстановка или са неверни.

И посочват: „В свое писмо изх.№ 23-01-56/06.12.2017г. министър Московски твърди, че „националното ни законодателство е изцяло хармонизирано с разпоредбите на Регламент /ЕО/ 1071/2009 и изискването за водене на регистър кореспондира с разпоредбите на същия регламент.“

Кое твърдение е вярно?, питат браншовиците. Открит остава въпросът и какво ще стане с агенция „Автомобилна администрация“ след като функциите й бъдат иззети от друга институция.

Превозвачите са категорично против в създаването на една Автомобилна камара. Те са съгласни, че е необходимо изготвянето на Закон за бранша /ако такъв Закон е допустим от правна гледна точка/, който обаче предвижда създаването на две Камари: Камара на автомобилните превозвачи на товари и Камара на автомобилните превозвачи на пътници. И мотивират предложението си с Европейското законодателство, отразено в Регламент /ЕО/ № 1071/2009, Регламент /ЕО/ № 1072/2009 и Регламент /ЕО/ 1073/2009 на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009г., относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози.

„С така предложения законопроект № 854-01-43, внесен от народният представител Станислав Иванов и група народни представители институциите и народните представители са на път да разглеждат, респективно да приемат един изцяло лобистки Закон, с неверни и неясни мотиви, с което държавата ще абдикира окончателно от грижата за развитието, защитата и контрола върху автотранспортният сектор“, пише в писмото.

Обединение на двата бранша в една Автомобилна камара е невъзможно, поради факта, че дейностите ни не само са с различна специфика, но са и несъвместими една с друга, категорични са от бранша.

Проблемите на автобусния бранш са много и различни от тези на товарните превозвачи, затова необходимостта от коренни законодателни промени е различна за всеки един от браншовете.

Като част от проблемите си автобусните превозвачи посочват нерегламентирания превоз на пътници, за който народните представители и Министърът на транспорта вече 8 години отказват да чуят.

И още: Тотално обърканата Републиканска транспортна схема, която води до пълен хаос в обслужването, за която министър Московски, преди три години обеща, че ако не бъде създадена нова в срок от 6 месеца, ще подаде оставката си; обществените поръчки, които противоречат на Регламент 1370 ЕО; категоричният и по никакъв начин несанкциониран отказ на почти всички кметове на Общини в България да изпълняват разпоредбите на Закона за автомобилните превози.

Като проблем авторите на писмото посочват и нищожните субсидии и компенсации предвидени в държавния бюджет, на фона на необходимите и в пълно противоречие с Регламент 1370, липсата на каквото и да е грантово финансиране за бранша и редица други, „които сме заявявали многократно пред всички институции, като нито един не беше решен. Тези проблеми доведоха до фалит на две трети от пътническите транспортни фирми и остави повече от 60 общини без транспорт“.

За да има ефективност в бранша, е необходимо партньорство и независимост, а не обвързаност и контрол, завършват превозвачите.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *